Wetgeving over schoorsteen onderhoud

Is het verplicht om je schoorsteen te laten reinigen?

Het hangt ervan af: het is wettelijk niet verplicht om de schoorsteen van individuele stooktoestellen (open haard, olie- of gashaard, waterboiler op gas, …) te laten reinigen, maar het is onder bepaalde voorwaarden wél wettelijk verplicht om de schoorsteen van centrale stooktoestellen (bijv. je centrale verwarmingsketel op gas of stookolie) te laten reinigen.

Individuele stooktoestellen

Individuele stooktoestellen zijn bijvoorbeeld:

  • Een olie- of gashaard (die niet aangesloten zijn op een centrale stookinstallatie);
  • Een open haard;
  • Een boiler op gas die enkel water verwarmt (een ‘doorstromer’);

Hoewel het ten zeerste aangeraden is, is het reinigen van de schoorsteen van deze toestellen in Vlaanderen niet wettelijk verplicht.

Echter, het kan zijn dat je huurcontract of brandverzekeringspolis deze reiniging verplicht! In de meeste verzekeringspolissen wordt opgenomen dat je je schoorsteen dient te onderhouden als een goede huisvader. Indien je een schoorsteenbrand hebt, en je hebt je schoorsteen in geen 10 jaar laten reinigen, zou je problemen met je verzekering kunnen krijgen.

Een goed onderhoud van de schoorsteen van een individueel stooktoestel is dus aangewezen. Vraag van dit onderhoud steeds een attest aan je schoorsteenveger.Echter, het kan zijn dat je huurcontract of brandverzekeringspolis deze reiniging verplicht! In de meeste verzekeringspolissen wordt opgenomen dat je je schoorsteen dient te onderhouden als een goede huisvader. Indien je een schoorsteenbrand hebt, en je hebt je schoorsteen in geen 10 jaar laten reinigen, zou je problemen met je verzekering kunnen krijgen.

Centrale stooktoestellen

Centrale stooktoestellen moeten onderworpen worden aan een keuring voor ingebruikname, een periodisch onderhoud (stookinstallaties op vloeibare, bv. stookolie, en vaste brandstof jaarlijks, deze op gasvormige brandstoffen tweejaarlijks) en voor toestellen ouder dan 15 jaar, een verwarmingsaudit.

Bij de toestellen waar dit mogelijk is (zgn. ‘open’ toestel, die de verbrandingslucht uit het stooklokaal nemen en aangesloten zijn op een schoorsteen), is het reinigen van de schoorsteen een verplicht onderdeel van het periodisch onderhoud.

Bij de zgn. ‘gesloten’ toestellen die op een schoorsteen aangesloten zijn en via een dubbele concentrische buis hun verbrandingslucht via de ene buis van buiten aanzuigen en via de andere buis de verbrandingsgassen opnieuw naar buiten sturen, is het normaal niet mogelijk om de schouwreinigingsbeurt uit te voeren. Bijgevolg is schoorsteenreiniging voor gesloten toestellen niet verplicht. Bij gesloten toestellen is er ook geen gevaar voor CO-intoxicatie aangezien het toestel in zijn geheel gesloten is en geen zuurstof onttrekt aan het stooklokaal. Bij de open toestellen is dit wel het geval.

De onderhoudsbeurten van de stooktoestellen dienen te gebeuren door technici (veelal een chauffagist) die erkend zijn door de Vlaamse overheid. Die erkende technici mogen dus ook de schoorsteen inspecteren en reinigen.

Overzicht

Om het overzichtelijk te maken, vatten we alles samen in een tabel:

Type stooktoestelReiniging schoorsteen verplichtReiniging schoorsteen aangeraden
Individueel (bijv. open haard)Wettelijk niet (tenzij door brandverzekering, huurcontract, ...) Ja
Centraal, open (bijv. centrale verwarming op gas, met luchtaanzuiging uit lokaal)Ja (jaarlijks of tweejaarlijks, naargelang type brandstof, zie artikel)Ja
Centraal, gesloten (bijv. centrale verwarming op gas, aangesloten op schoorsteen met concentrische buis)NeeJa, indien mogelijk

Bron 1: Vlaamse overheid
Bron 2: LNE